TÜRK POLİSİ!..

İstiklal savaşında KAHRAMAN TÜRK Polisi...

18 Aralık 2013 Çarşamba 17:48

13 Kasım 1918 Salı!Dolmabahçe.......

Sabahın alacakaranlığında TÜRK'ün 465 yıllık OTAĞI(Başkenti)İSTANBUL..Kimilerinin yedi düvel dediği,kimilerinin İtilaf Devletleri dediği,kimilerinin Müttefik kuvvetler dediği ama apaçaçık gerçek Haçlılar olan Batılıların(ABD ve AB)57 parça Savaş Gemileri tarafından fiili olarak işgal ediliyor.Daha dört yıl önce topla,bombardımanla,yüzbinlerce askeriyle geçemeyip kendilerine mezar olan ÇANAKKALE'yi,iç hainlerin kara imzalı kağıt parçalarıyla geçiyorlar ve Dolmabahçe Sarayının önüne kendilerine göre bir daha gitmemek üzere demirliyorlar..........................................

Ancak aynı gün 13 Kasım 1918 Salı!Haydarpaşa.........

Öğleden sonra saat 14.45 Haydarpaşa Garı Trenden inen bir Bozkurtu karşılıyor.Daha 37 yaşında sırım gibi genç bir adam..Daha 37 yaşında yaşamı VATAN toprağı için savaşa savaşa vuruşa vuruşa geçen Kahraman TÜRK Ordularının genç bir Tuğgenerali Gazi Mustafa Kemal Paşa iniyor trenden.Çakmak çakmak gözlerinden kasırgalar fışkırırken,kinle sıkılan dişlerinin arasından "GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER"diyor..................

465 yıllık TÜRK Otağı(Başkenti)İSTANBUL'un kançıkca işgal gününde tesadüfimi gelmişti acaba İSTANBUL'a TÜRK'ün Ebedi Başkomutanı(Başbuğ)Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK?Hayır.Tesadüfi olarak gelmedi!TÜRK'ün Otağını iç ve dış düşmana karşı hazırlamak,teşkilatdırmak için gelmişti."YA İSTİKLAL YA ÖLÜM"parolasıyla,Samsun'a hareket ettiği 16 Mayıs 1919 gününe kadar,tüm kahraman Türk yiğitleriyle İSTANBUL'u görünmez TÜRK mukavemet ağlarıyla ördüler....

Bu kahramanların kurduğu teşkilatların özü;Hürriyet ve İstiklal yolunda gerekirse kan dökmek,"kırk asırlık Türk Yurdu"ANADOLU'da başlayan kutsal direnişe yardım etmek ve İstanbul'da her şekilde işgal kuvvetleriyle işbirliği içinde olan vatan hainlerinin her türlü "hiyanet"lerinin önünü kesmektir.

İlk hareket Topkapı semtinde başladı.

Harbiye Nezareti Erkanıharbiye kütüphanesinde görevli Deniz Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey,Piyade Binbaşı Şevket Bey,Türk Emniyet Umumi(Genel)Müdürlüğü Siyasi Şubede görevli Polis Müdürü Serezli Ahmet Niyazi Bey ve gözlüklü namıyla anılan siyasi şube Polis Memuru Cemal bey,Topçu Teğmen Muhlis Bey,Sultanahmet Hapishanesi Muhafızlarından Jandarma Yüzbaşı Giritli Enver Bey,Türk Emniyet Umumi(Genel)Müdürlüğü Asayis Şube Müdürlerinden Komiser Tayyip Bey,kardeşi telgrafçı Cemal Bey,Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Sivil Polislerinden Saip Bey...

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın içinde olduğu ve bilgisi dahilinde Türk Teşkilatlanması hızla İSTANBUL'un her İlçesine yayıldı.Anadoluhisarı Kal'asının en alt mahzenlerinde Anadoluhisarı gizli teşkilatı kuranlar;Türk Emniyet Umumi(Genel)Müdürlüğü İstanbul Emniyeti Şube Müdürlerinden Mazhar Bey ve Piyade Yüzbaşı Reşat Bey....

İstanbul'un her köşesinde işgal zulmü altında inim inim inleyen Türk Milletini hızla teşkilattırıan bu kahramanların faaliyetlerini tabii ki İşgal Kuvvetleri ve İstanbul Hükümeti haber aldılar.

İstanbul İşgal Orduları İstihbarat Şefi İngiliz Yüzbaşı J.G Bennet,Türk mukavemetini kırmak korkunç bir sürek avı başlattı.Karargahı olan Kroker Otel'in bodrum katlarında tutuklattırdığı Türklere korkunç işkenceler yaptırıyor.Şüphenilen Türklerin isim listeleri çarçaf çarçaf Türk Emniyet Umum Müdürlüğüne bildiriliyor ve ne yazık ki tutuklamaları kahraman Türk Polisine yaptırıyorlardı.Ancak görünüşte vazifelerini yapan bu kahramanlar gelen tutuklanacaklar listelerini gizlice Türk Mukavemet Teşkilarına bildiriyor ve mukavemet teşkilatlarının kurucularının yakalanmalarına engel oluyorlardı.

Sonunda İşgal Orduları İstihbarat Müdürü İngiliz Yüzbaşı J.G.Bennet;Türk Emniyet Umum(Genel)Müdürlüğü İkinci Şube Müdürü Edip Beyi Karargahı Kroker Otele çağırttırıyor.Çünkü Türk Gizli Teşkilatı aynı zamanda Hindistan'da İngiliz İşgaline direnişi örgütleyen iki Hintli müslüman Türk'ü de İstanbul'da sakladıkları haberide alınmıştı.İşgalci İngiliz İsihbaratçı bir taşla çok kuş vuracağını hesaplıyordu.

Yüzbaşı Bennet;"Bak Edip Bey, sizi buraya çok önemli bir vazife için çağırdım(ingliz işgalci,kahraman Türk Polisine görev veriyor. Sebep olanlar kahrolsun) Bu ihtilalci,sabotajcı hain kişileri yakalayacaksınız ve bu önemli hizmetinizin karşılığında İngiliz Hükümeti size hayatınız boyunca rahat edeceğiniz bir servet vermeye hazırdır".İngiliz işgalci bu çirkin sözleri söyledikten sonra,Sayın Edip Beyin yanıtını beklemeden içinde deste deste İngiliz Sterlinleri olan çelik kasayı açtı. İşgalci Yüzbaşı çirkin teklifine devam ediyor;"Edip Efendi bak bunlar Türk sigara kağıtları değildir. Hepsini sana vereceğim,namusumla şerefimle söz veriyorum"dedi.(Hangi namus?Hangi şeref?Bre şerefsiz!)Tüm bu çirkinlik karşısında soğukkanlılığını koruyan Kahraman ,namuslu,şerefli Türk Emniyet Müdürü Sayın EDİP Bey;şüphe uyandırmamak için gayet sakin bir tavırla"Yüzbaşı Bennet,bana sterlin vermenize gerek yok.Zaten benim vazifem bu hainleri(!)yakalayıp Adalete teslim etmektir, siz müsterih olun"dedi. Kahraman şerefli namuslu TÜRK POLİSİ SAYIN EDİP Bey çok sakindi çünkü oda TÜRK Mukavemet grubuna dahildi.

Kalleş işgalcilerin Türklere işkence, zulum uyguladıkları Koroker Otelden ayrılan EDİP Bey,mesaisi bitirip evine gittiğinde gece gözüne uyku girmedi. O gece sanki İstanbul ağlıyordu. Korkunç bir yağmur her yeri sellere boğdu.Korkunç derecede yağan yağmura rağmen Kahraman TÜRK Polisi EDİP Bey;her türlü tehkiye göze alarak Türk Gizli Teşkilat grubuna gitti.Durumu haber verdi.

465 yıllık TÜRK OTAĞI(Başkenti)İSTANBUL'da o günün Yönetimi; Padişahlık ve İstanbul Hükümeti;TÜRK'e yapılan her türlü zulmü,işkenceyi Kanunlara uygun görüyor ve İşgal Kuvvetlerinin kendilerini koruyacağına güveniyordu.İşte Kahraman TÜRK Polisi Edip Bey,çok iyi bildiği her türlü tehlike yakalandığında binbir suçlamayla karşı karşıyaydı.

İşgal Orduları İstihbarat Müdürü İngiliz Yüzbaşı Benneti'in bütün ısraralarına rağmen onbinlerce kanlı sterlini reddetmiş ve yaptıklarının haber alındığında "kürt Mustafa Paşa Başkanlığındaki Divan-ı Harp"te vatan hainliği ,mevcut İstanbul Hükümetini yıkmaya teşebbüs,vazifeyi suistimal suçlarıyla yargılanacak ve idama mahkum edileceğini ve ailesinin her türlü işkenceye uğrayacağını bile bile EDİP Bey,TÜRK İSTİKLAL Savaşında binlence Kahraman TÜRK Yiğiti gibi TÜRK Tarihine Kahraman TÜRK Polisininde kahramanlığını kazımıştır.

Yakın TÜRK Tarihinin en karanlık,en hiyanet dolu sayfalarından olan TÜRK'ÜN İSTİKLAL SAVAŞI'nda düşman işgali altındaki TÜRK Başkentinde en hassas görevlerin yerine getirildiği TÜRK Emniyet Teşkilatında Kahraman EDİP Bey gibi yüzlerce TÜRK POLİSİ vardı.Tehlikeli görevini yerine getirirken çok heyecanlı saatler geçiren,her türlü melanete karşı vazifesi gereği görünüşte "sessiz kalmak"zorunda kalan bu yiğit vatanperver,kahraman TÜRK Polis Müdürü EDİP Beyin kalbi daha fazla dayanamadı. Vazifesi başında kalp krizi geçirerek Şehit oldu.Onbinlerce sterlini elinin tersiyle iten Kahraman TÜRK Polisi Edip Beyin cenazesini kaldıracak parası yoktu ne yazıkki ailesinin(ağlıyorum şimdi bana müsaade)...

Bu kahramanın cenazesini kaldırmak için TÜRK Gizli Teşkilatında bulunan arkadaşları aralarında çok zorlukla para topladılar.Niye çok zorlukla?Çünkü onlarında paraları yoktu !!!!!!!!!Ve Kahraman TÜRK Polisi EDİP Beyin naş'ı gizli teşkilat grubununun hazırladığı ve Şanlı bir TÜRK Evladının şanına yakışır bir şekilde Şanlı bir Cenaze Merasimiyle kutsal Vatan Toprağına verildi.Aziz ruhu şad olsun.Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.

Görülen o ki ,kahraman TÜRK Polisini bazı karanlık geni bozuklar;her türlü iğrenç propagandalarla sanki TÜRK Milliyetçiliğine karşıymış gibi göstermeye çalışmaktadırlar.Ve hatta bu bir takım hiyanet eşkiyaları o kadar ileriye gidiyorlardır ki, utanmadan arsızca tıslayan çıngıraklı dilleriyle sanki kahraman Türk Polisini, Kahraman Türk Askerine karşıymış olarak göstermeye bile haince cüret ediyorlar!!!!!!!!!!!!!Bre hainler !Asil TÜRK Milleti bilmiyormu Türk Askeriyle,Türk Polisinin omuz omuza Türk Dağlarında,Türk ovalarında,Türk Şehirlerinde kançık şerefsiz TÜRK katilleri pkakalılara karşı kan verip savaştıklarını?O tertemiz kanlarıyla,canlarıyla vuruşup yan yana şehit olduklarını?

Bu sefil, iç ve dış TÜRK düşmanlarının asla anlıyamıyacağı tek bir gerçek vardır.O da,"Muhtaç olduğun kudret damarlarında akan asil kanda mevcuttur"olan TÜRK TAMGASIDIR........................

O hayasız,sefil çirkin suratlarına karşı diyorum ki!Asil TÜRK Milletinin Kahraman TÜRK Güvenlik Güçlerinin yiğitleri Şerefli TÜRK Askeride,Şerefli TÜRK Poliside TÜRK'ÜN,asla birbirlerinden ayrışması mümkün olmayan HAYAT DAMARLARIDIR.........


Haydeeeeeeeee !!!! "Gaflet,dalalet,hiyanet"ciler..........Kahramanlık ER Meydanındadır...Kançıkca akıttırdığının tertemiz Türk kanlarının(Asker,Polis,Sivil) hesabını vereceksiniz..ŞEHİTLER ASLA ÖLMEZ-VATAN ASLA BÖLÜNMEZ.


NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE-İNADINA İLELEBET
VARLIĞIM TÜRK VARLIĞIĞINA ARMAĞAN OLSUN..


GÜLSEV EYÜBOĞLU..

türk polisi istiklal savaşı


EN ÇOK OKUNAN HABERLER
GÜNÜN ÇOK İZLENENLERİ