KKTC HALKI ÇÖZÜME NASIL BAKIYOR?..

Doğru tahminleri ile tanınan Gezici Araştırma Şirketi, KKTC ile ilgili geniş kapsamlı bir araştıma yaptı.

10 Ocak 2017 Salı 09:41

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu araştırma Gezici Araştırma Şirketi tarafından, KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 10-11 Aralık 2016 tarihlerinde yapılmıştır. 

Araştırma sonuçları ilgili kurumun yapacağı çalışmalarda öngörü kazanması açısından önem arz etmektedir. 

Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Secim Sonucunu sadece Gezici Araştırma Bildi:
Gezici Araştırma K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk tur için; Derviş Eroğlu % 29-30, Mustafa Akıncı % 27-28, Sibel Siber % 22, Kudret Özersay % 21 alacağını ifade etmişti. Kıbrıs’daki anket firmaları ve Türkiye deki anket firmaları sıralamayı dahi bilemezken Gezici Araştırma tek bilen oldu.

1. Tur Resmi Sonuçlar Derviş Eroğlu % 28.1, Mustafa Akıncı % 26.9, Sibel Siber % 22.5 ve Kudret Özersay % 21.2 diğerleri % 1.3
İkinci Tur İçin Gezici Araştırma Mustafa Akıncı % 60.5 , Derviş Eroğlu % 39.5 olarak ifade ederek nokta atışı olmuştur. Bindelik bir hata oranıyla Gezici Araştırma tek bilen şirket oldu.
2. Tur Resmi Sonuçlar Mustafa Akıncı % 60.5, Derviş Eroğlu % 39.5 dir.

Araştırmanın Örneklemi

Araştırmanın örneklemi 2013 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları dikkate alınarak, KKTC genelini temsil edecek nitelikte oluşturarak düzenlenmiştir.
Araştırma 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 1304 katılımcı üzerinden yürütülmüştür. Yapılan çalışmada tüm veriler yüz yüze görüşme metodu ile toplanmıştır. 
Örneklemin seçilmesinde, tesadüfü örnekleme yönteminden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılıp, görüşülecek katılımcıların belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır.

Veri Toplama Aracı 

Bu araştırma kapsamında hazırlanan anket, ilgili alan yazın dikkate alınarak uzmanlar eşliğinde hazırlanmış çeşitli demografik maddelerin yanı sıra KKTC’nin şuan ki gündemini oluşturan maddeler tasarlanmıştır.

Verilerin Analizi

MS Office 2010 Excel ve SPSS 17.0 ortamına veri girişi ve kodlama yapılmıştır. Verilerin analizi sonucu elde dilen oranlar tablolaştırılmıştır. Bunun yanı sıra kategorik değişkenler için ki-kare analizi yapılmıştır rapor edilmiştir. 
Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın hata payı güven aralığı sınırları içerisinde +- 2,5’dir.

Gezici Araştırma Merkezi K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden aynı zamanda sıralamayı tek bilen kurum, ikinci tur seçimlerini % 0 hatayla nokta atışıyla bilmiştir. Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici bu sonuçları haftalar öncesinden kamuoyuna bilgi vererek Kıbrıslı Türklerin güvenini kazanmıştır. 

Gezici Araştırma K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk tur için; Derviş Eroğlu % 29-30, Mustafa Akıncı % 27-28, Sibel Siber % 22, Kudret Özersay % 21 alacağını ifade etmişti. Kıbrısdaki anket firmaları ve Türkiye deki anket firmaları sıralamayı dahi bilemezken Gezici Araştırma tek bilen oldu.

İlk Tur Resmi Sonuçlar Derviş Eroğlu % 28.1, Mustafa Akıncı % 26.9, Sibel Siber % 22.5 ve Kudret Özersay % 21.2 diğerleri % 1.3

İkinci Tur İçin Gezici Araştırma Mustafa Akıncı % 60.5 , Derviş Eroğlu % 39.5 olarak ifade ederek nokta atışı olmuştur. Bindelik bir hata oranıyla Gezici Araştırma tek bilen şirket oldu.
2. Tur Resmi Sonuçlar Mustafa Akıncı % 60.5, Derviş Eroğlu % 39.5 dir.

Son Anket Sonucu;
Tablo 1. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’na Göre Müzakere Sürecinde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın KKTC Haklarını Nasıl Savunduğu ile İlgili Görüşlerine 
İlişkin Dağılım

*Araştırmaya katılan KKTC Halkı birden fazla tercih yapmıştır.

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’na göre müzakere sürecinde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın KKTC haklarını nasıl savunduğu ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 37’si Rum tarafının karşısında zayıf kaldığını ifade ederken, % 32,2’si sürekli taviz verildiğini ifade etmektedir..Buna karşılık % 30’u haklarımızı iyi savunuyor derken ve % 27’si önceki Cumhurbaşkanları kadar Akıncı ‘nın da savunduğunu ifade etmektedir.

Tablo 2. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’na Göre Çözüm Sürecinden Sonra Türkiye’nin Etkin ve Fiili Garantisi’nin Aynen Devam Edip Etmemesi ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’na göre çözüm sürecinden sonra Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin aynen devam edip etmemesi ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 88,8’i Evet aynen devam etmeli, Türkiye'nin garantisi olmazsa olmazdır ifadesi kullanılırken, % 9,9’u hayır garantilere ihtiyaç yok ve % 1,3’ü Türkiye'nin garantisi yerine başka örgütlerin garantisi de olur ifadesini kullanmaktadır.

Tablo 3. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’na Göre Çözüm Sürecinden Sonra Avrupa Birliği Üyeliği Güvenlik İçin Yeterli Bir Garanti Sağlayıp Sağlamayacağı ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’na göre çözüm sürecinden sonra Avrupa Birliği üyeliği güvenlik için yeterli bir garanti sağlayıp sağlamayacağı ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 75,5 güvenlik için garanti sağlamayacağını ifade ederken, % 24,5’i güvenlik için garanti sağlayacağını ifade etmektedir.

Tablo 4. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’na Göre Şuana Kadarki Gelişmeler Referandumda “Evet” Demelerine Yetip Yetmeyeceği ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’na göre şuana kadarki gelişmeler referandumda “Evet” demelerine yetip yetmeyeceği ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 41,3’ü şu ana kadarki duruma bakarak HAYIR demeye şimdiden karar verdiğini ifade ederken, % 36,5’i çözüm belgesi ortaya çıkarsa ona bakıp ona göre kararımı vereceğim ve % 22,2’si şu ana kadarki duruma bakarak EVET demeye şimdiden karar verdiğini ifade etmektedir.

Tablo 5. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Türk Toprağının %29,2 olmasıyla İlgili Önerisini Nasıl Karşıladığı ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Türk toprağının %29,2 olmasıyla ilgili önerisini nasıl karşıladığı ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 46,7’si Rum tarafına hiç toprak verilmemesi gerektiğini ifade ederken, % 33,7’si bu kadar toprak verilmesi normal, çözüm için gerekli olduğunu ve % 19,6’sı karşılığında bir şey almadan çok toprak verildiğini ifade etmektedir.

Tablo 6. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Çözüm ile Birlikte Kuzey Kıbrıs’a 45 Bin Civarında Kıbrıslı Rum’un Gelip Yerleşmesi ve Sınırsız Sayıda Kıbrıslı Rum’un da Kalma ve İş Kurma Hakkına Sahip Olmasının Rahatsız Edip Etmeyeceği ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım
Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın çözüm ile birlikte Kuzey Kıbrıs’a 45 bin civarında Kıbrıslı Rum’un gelip yerleşmesi ve sınırsız sayıda Kıbrıslı Rum’un da kalma ve iş kurma hakkına sahip olmasının rahatsız edip etmeyeceği ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 60,5’i evet, aralarına Rumların gelmesini istemediğini ifade ederken % 20,2’si ne kadar gelirse gelsin, benim için sorun değil derken ve % 19,3’ü bu rakam çok fazla, önemli ölçüde sınırlandırılması gerektiğini ifade etmektedir. 

Tablo 7. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’na Göre İsteyen Kıbrıslı Rum’un Hiç Bir Sınırlama Olmaksızın Kuzey Kıbrıs’ta Kalması, İş Kurması ve Yaşaması İki-Kesimliliğin Sulandırılması Anlamına Gelip Gelmeyeceği ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC halka göre isteyen Kıbrıslı Rum’un hiç bir sınırlama olmaksızın Kuzey Kıbrıs’ta kalması, İş Kurması ve Yaşaması İki-Kesimliliğin sulandırılması anlamına gelip gelmeyeceği ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 69,9’u evet kesinlikle bu iki kesimliliğin sulandırılmasıdır derken, % 30,1’i normal olduğunu ifade etmektedir.

Tablo 8. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Çözüm Olduğunda 65 bin Civarında Kıbrıslı Türk’ün Evini ve İşini Terk Etmek Durumunda Kalması ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım
Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın çözüm olduğunda 65 bin civarında Kıbrıslı Türk’ün evini ve işini terk etmek durumunda kalması ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 83,5’i öyle bir çözümün adil olmayacağını ifade ederken, % 16,5’i ise adil bir çözüm olacağını ifade etmektedir. 

Tablo 9. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Çözümden Sonra Bugünkü Kadar Olmasa da Bir Miktar Türk Askerinin Kıbrıs’ta Kalıp Kalmaması ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın çözümden sonra bugünkü kadar olmasa da bir miktar Türk Askerinin Kıbrıs’ta kalıp kalmaması ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 89,4’ü Türk Askeri mutlaka kalması gerektiğini ifade ederken buna karşılık % 3,5’ Türk askerinin tamamen çekilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bununla birlikte % 5,1’i kalsa da olur kalmasa da olur, çok da önemli olmadığını ifade ederken, % 2’si Türk askeri yerine uluslararası bir askeri güç yerleştirilmesi gerektiğini ifade etmektedir.

KKTC çözüm