TÜRKMENLERİN ZORLU SEÇENEKLERİ...

Kerkük önemli kısmi hala IŞİD terör örgütünün elinde olduğu günlerde, Kerkük valisinin böyle kışkırtıcı adım atması hayli dikkat çekicidir.

20 Mart 2017 Pazartesi 16:01
Dikkat edersiniz ki Kerkük valisi, arada bir bazı kışkırtıcı girişimleri ile Türkmenlere sataşmaya gayret ediyor. Bunun arkasında iki büyük neden var: 2014 yılı haziran ayında IŞİD terör örgütü olayı patlamak verdikten sonra, Kerkük'teki Irak ordusuna bağlı 12.Tugayın sürpriz bir şekilde silahlarını Kürt peşmergesine terk etmesinin neticesinde; Bağdat merkezi hükümetinin otoritesinin zayıflamasına yol açmıştır. Ankara'nın, Türkmenlere karşı güçlü politika üretmemesi. Bu iki büyük neden, Türkmenleri savunmasız durumda düşürmüştür. Ama Kerkük valisinin geçen hafta Kerkük il Meclis'ine gönderdiği resmî yazışmada; kentteki devletin tüm kurum ve kuruluşlarında Irak bayrağı yanında Kuzey Irak Yerel Yönetim bayrağının aşılması konusunda Kürt bloğu çoğunluğu Meclis'ten onaya istemesi bardağın taşırdığı son damla oldu. Çünkü bu girişim açıkça anayasa ihlalidir. Ayrıca anayasanın 140. Maddesi, Kerkük anlaşılmayan bölge olduğu için çözüm bulana kadar Bağdat yönetimim otoritesinde kalmasını hüküm ediyor Kerkük önemli kısmi hala IŞİD terör örgütünün elinde olduğu günlerde, Kerkük valisinin böyle kışkırtıcı adım atması hayli dikkat çekicidir. Ayrıca, Ankara hükümetinin Kuzey Irak Kürt Yönetiminin bayrağını havaalanında göndere asması girişimin ardından bu adım gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmamalıdır. Dolayısıyla Türkmen siyasetçiler bundan sonra oturup iyi düşünmelidirler, zira öncelerinde üç seçenek var: Bağdat yönetimin, Kerkük’ü satıp satmadıkları yönünde cevap aramalıdırlar. Ankara’nın, Türkmenlere ne kadar siyasi destek vereceğini konusunda bir cevap aranmalıdırlar. Eğer Bağdat ve Ankara yönetimlerinden olumsuz cevap almadıkları takdirde Kürtlerle müzakere konusunda düşünmeleri gerekir, âmâ bu seçenek Türkmenler için çok körü olacak çünkü güçsüz durumundadırlar. Kaldı ki, yukarıda zikredilen üç seçenekten sonuç alınmazsa, tabana dönerek demokrasi çerçevesi içerinde bazı eylemlere başvurmaları artık vazgeçilmez olur. Fakat bunu yapmadan önce bu eylemleri gerçekleştirmek için taban ne kadar hazır olduğunu da göz önü sermeleri de gerekir.