YUNAN SAVUNMA BAKANI, TÜRK MİLLETİNE VE ATATÜRK’E İFTİRA ATIYOR, AKP HÜKÜMETİ SUSUYOR !...

Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, 18 Mayıs 2017’de basın açıklaması yaparak sözde Pontus Rum soykırımı iddialarını gündeme getirdi.

24 Mayıs 2017 Çarşamba 12:38

Kammenos’un basın açıklaması Yunan Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinde yayımlandı. Küstah ve sahtekâr Kammenos, basın açıklamasında kin ve nefret kusarak Türk Milletine ve Atatürk’e iftira attı.

Kammenos, 1914-1923 yılları arasında Karadeniz bölgesinde yaşayan Pontus Rum halkına soykırım yapıldığını ve soykırımın binlerce ölüme neden olduğunu iddia etti. Pontus Rum erkek, kadın ve çocuklarına işkence yapıldığını, onların kovulduğunu ve yok edildiğini iddia ederek Türk Milletine iftira atan Kammenos, Atatürk’e de iftira attı.Küstah ve sahtekâr Kammenos, Samsun’a çıkan Atatürk’ün sözde Pontus Rum soykırımını planladığını iddia etti.


 


 


 

Kammenos’un, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, belgeye dayanmayan, tamamen yalan ve iftiralarla dolu iddialarına karşı Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Mevlüt Çavuşoğlu ve Fikri Işık’tan hiçbir kınama mesajı gelmedi. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı, Yunan Savunma Bakanı küstah ve sahtekâr Kammenos’un, Türk Milletine ve Atatürk’e attığı iftiralara karşı beş gündür sessiz ve tepkisiz.

Kammenos, geçen sene 22 Mayıs 2016’da Atina’da düzenlenen sözde Pontus Rum soykırımı ve sözde Ermeni soykırımı Anma Töreninde bir konuşma yaparak Türk Milletine iftira atmıştı. Küstah ve sahtekâr Kammenos, Jön Türklerin 1909-1923 yılları arasında 350 binden fazla Pontus Rum ve 1,5 milyon Ermeni öldürdüğünü iddia ederek Türk Milletine iftira atmıştı. Geçen sene sözde Pontus Rum soykırımının 1909 yılında başladığını iddia eden Kammenos, bu sene yaptığı açıklamada başlangıç tarihini 1914 yılına almış. Sadece bu örnek bile Kammenos’un ne kadar sahtekâr ve yalancı olduğunun somut bir kanıtıdır.

 

Küstah ve sahtekâr Kammenos’un geçen sene attığı iftiralara da Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümeti sessiz ve tepkisiz kalmıştı.

Bakan Kammenos’un soykırım iddiaları tamamen yalan ve iftiradır. 1923 Tarihli Lozan Antlaşması’na bakıldığında, Bakan Kammenos’un ne kadar yalancı ve sahtekâr olduğu görülecektir. Yunanistan’ın da imzaladığı Lozan Antlaşması’nın hiçbir yerinde Pontuslu Rumların soykırımı ile ilgili hiçbir kayıt yok. Aksine Lozan Antlaşmasının 59.Maddesinde, Yunan Ordusunun Anadolu’da yaptığı katliamlar açık bir şekilde yazılmış ve katliam bizzat Yunanistan tarafından tescil edilmiştir. Bakan Kammenos’un Türk Milletine ve Atatürk’e iftira atmaya hakkı yoktur, haddine de değildir.

Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili olarak bugüne kadar uluslararası geçerliliği olan bir belge sunulamamıştır. Buna karşılık 1914-1921 yılları arasında Ermeniler tarafından katledilen 518.105 Türk’ün soykırımı tek tek belgelenmiştir.

Yunanistan’ın Balkan Savaşı sırasında Ege Adalarında ve İzmir’i işgalinden sonra Anadolu’da yaptığı katliamlar tek tek belgelenmiş ve tarih kitaplarında yerini almıştır. İşte somut örnekler;

Adaların Yunanistan tarafından işgali ve işgal sırasında Yunan askerleri ile adalarda ikamet eden Rumlar tarafından yapılan zulüm ve katliamlar, telgraf memurları tarafından Hariciye ve Dâhiliye Nezareti ile diğer yetkililere iletildi.

Midilli Adası’nın işgali sırasında tutulan kayıtlar ve çekilen telgraflar, Yunan ve Rum vahşetini gözler önüne sermektedir. “….Molova Şose Caddesi’ne ulaştığımızda cadde üzerinde, Midilli Yalı Camii İmamı Hafız Niyazi Efendi’nin babası seksenbeşlik yaşlı Behram Ağa telef edilmişti. Adı geçenin c….. organı ile bilekleri bıçakla kesilerek, sağ gözü testereli bağ bıçağıyla oyulmuş ve bıçak da kırılmış olduğu halde o merhum şehidin başı yanına bırakılmıştı…” “Bu olaydan başka onyedi Müslüman delikanlı zalimane bir şekilde şehit edilmiş, şehitler arasında henüz vücutları sıcak olanlar vardı” 1

Birinci Dünya Savaşından sonra, Yunanlar 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’e asker çıkarıp Batı Anadolu bölgesinde ilerlemeye başladılar. 15 Mayıs günü İzmir halkına yapılan zülüm, Kaymakam Arif Bey’in raporunda yer almıştır.“Kalpaklar, fesler ayaklar altında çiğnendi. Kıymetli kalpaklar kısmen Yunan neferlerinin çantalarına sokuldu. Cümleten başlarımız açıldı.

Yine Allahımıza, Peygamberimize, Kuranımıza ırz ve namusumuza ve milletimize velhasıl daha hatıra ve hayale gelmeyen her türlü mukaddesatımıza işitilmemiş galize ve müstehcene ile sövülüp sayıldı.


 

Rıhtıma yanaştırılmış Patris ismindeki Yunan vapuruna sevk edildik. …Yunan askerleri ve Rum ahalisi tarafından kurşun ve süngü, dipçik, revolver, kama, bıçak gibi her nevi aletle cerh ve katledilmekte idik.” 2

Yunanlar, Batı Anadolu bölgesinde ilerlerken zülüm ve katliamlara devam ettiler. “Bazı bölgelerdeki camileri, içindeki Müslüman ahali ile birlikte yaktılar.”3 “Yunan askerleri tarafından, Hacı İsmail zevcesi ve iki kerimesinin ırzına tasallut edilmek istenmiş ve müdafaa etmesi üzerine iki kızıyla birlikte kurşunla şehit edilmiş bir halde bulunmuştur.”4

Yunanların yaptığı zülüm ve katliamlar bütün dünya tarafından tescillenmişken Türk Milletini ve Atatürk’ü katliam yapmakla suçlamak asla kabul edilemez. Yunan Savunma Bakanı küstah ve sahtekâr Kammenos’un Türk Milleti’ne ve Atatürk’e attığı iftiralar çok sert bir şekilde kınanmalı ve Kammenos’a haddi bildirilmelidir !...

Ümit YALIM

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri


 

NOTLAR

1 İdris BOSTAN, ALİ KURUMAHMUT, İŞGAL TELGRAFLARI, Ankara Üniversitesi Basımevi - ANKARA, 2003, Sayfa XVI, 202,203,204.

Prof.Dr. İzzet ÖZTOPRAK, Prof. Dr. Oğuz AYTEPE, Dr. Murat KARATAŞ, YUNAN İŞGALİ’NDE BATI ANADOLU, ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYINLARI - ANKARA, 2014, Sayfa 295,298.

3,4 Prof.Dr. İzzet ÖZTOPRAK, Prof. Dr. Oğuz AYTEPE, Dr. Murat KARATAŞ, YUNAN İŞGALİ’NDE BATI ANADOLU, ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYINLARI - ANKARA, 2014, Sayfa 1096,81.