Suriye’nin suyu PKK konrolünde

Suriye topraklarının yüzde 23'ünü işgal eden terör örgütü PYD/PKK, ABD'nin askeri desteğiyle, ülkenin en büyük üç barajını ele geçirdi.

15 Haziran 2017 Perşembe 12:50

Suriye topraklarının yüzde 23'ünü işgal eden terör örgütü PKK/PY, BD'nin askeri desteğiyle, ülkenin en büyük üç barajını ele geçirdi. Fırat Nehri üzerindeki barajlar, ülkenin elektrik ve sulama ihtiyacının büyük kısmını sağlayabiliyor.

PYD/PKK, yüzölçümü yaklaşık 185 bin kilometrekare olan Suriye'nin yaklaşık 39 bin 500 kilometrekaresini işgal ediyor. Ülkenin yüzde 23'ünde işgali süren örgüt, Halep’in doğusundaki Tişrin, Rakka'nın batısındaki Tabka ve Baas barajlarını kontrol ediyor. Dünya Bankası ve Suriye rejiminin Sulama Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiler, örgütün ABD desteğiyle ele geçirdiği üç baraj sayesinde su, elektrik kaynağı ve tarım arazisi anlamında hassas bölgelere yayıldığını gösteriyor.

Ülkedeki tarım arazilerinin 30 bin kilometrekareye denk gelen yüzde 60'lık kısmı, PYD/PKK kontrolündeki bölgede yer alıyor. Ayrıca, terör örgütü Suriye'de tarım arazilerinin sulanabilen yüzde 9,4'lük kısmında hakimiyet kurdu.

Sulanan söz konusu alanın yüzde 80’inine PYD/PKK'nın elindeki barajlar kaynak sağlıyor. Terör örgütünün el koyduğu üç baraj, Suriye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’ini karşılayan kapasitede.