DEVLET KURAN BAĞDAŞ KURAN ATALAR

Kağan Atam Trablusgarp'ta. Atası Bilge Kağan gibi Bağdaş kurup oturmuş..

16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:02

Kadim Türk İkonografik duruşu, Bağdaş Kurup Oturmak."Bağ" kökünden gelir ve Bağ-daş olarak söylenir. Şekil olarak da ayakların birbirine bağlandığı görülür. Göktürk Kağanlarına özgü bir oturuş biçimidir. Bu kadim oturuş şekli çok değerli Emel Esin'e göre Budacı İkonografiye de tesir etmiştir.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

Askerlerimiz Bağdaş Kurup Oturur. Almanlar bu oturuş biçimine "Türk Oturuşu" der.

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi ve açık hava

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi

TÜRK TÖRESİNDEKİ KADİM OTURUŞ BİÇİMİ: BAĞDAŞ.

Ağan Atam daima Bağdaş Kurup oturur.

Türk Uygur Budist Fresk. Kızıl Mağarası, 6-8.yy. Bağdaş. 

Hunları gösteren Çin taş oymalardaki tasvirler, bağdaş kurup oturmuş şekilde idi. Göktürk devrinde ise Türk Kağanlara özgü olan bir oturuş biçimiydi. Çok değerli Emel Esin'e göre bu Türk Oturuş Biçimi, Budacı İkonografiye de tesir etmiştir. Bağdaş kurmak dini bir anlam da taşır ve Budizmde murakabe ve trans halini ifade eder. Esasen Göktürk Kağanı Bilge Kağan'da Budist'ti ve heykellerinde daima "Bağdaş" biçimini kullanmıştır.

Görüntünün olası içeriği: açık hava

Buddha, Sakya soyundan göçebe bir Türk hükümdarın oğlu olarak da bilinir. Bu oturuş biçimi göçebe oturuş biçimidir ve diğer Budacı memleketlerden daha çok Kuşhan ve Proto Türk devri sanatında görülür.

Nuray BilgiliEN ÇOK OKUNAN HABERLER
GÜNÜN ÇOK İZLENENLERİ