BÜYÜK BRİTANYA İMPARRATORLUĞU ORDUSU...

Britanya adasında içteki rakipleri İrlanda ve İskoçyayı asimile ettiler katlettiler kendilerine bağlı yaptılar ve hala da sömürgeleri, bayrakları altında onlarca farklı milleti idare ettiler,genel kitlesini asimile ettiler.