HAREKET HALİNDEKİ ARABAYA YILDIRIM DÜŞERSE!..

Yok böyle bir şansızlık!