RUS ASKERLERİ AZERİ GENCİNİ NASIL DÖVDÜ?..

Rus askeri acımasızca Rus gencini dövdü.