Piri Reis'in haritasındaki sır

Piri Reis tarafından 1513 tarihinde çizilen ve 1923 yılında Topkapı Sarayı'nda keşfedilen dünya haritası, büyük bir sır perdesi taşıyordu.

piri reis harita sır